KOMUNIKAT PRASOWY

Dalkia łączy pod swoją marką wszystkie polskie spółki zależne

Dalkia (Grupa EDF), jeden z liderów usług energetycznych we Francji, kontynuuje ekspansję międzynarodową i łączy pod swoją marką polskie spółki zależne: DK Energy Polska, ZEC Katowice i Matex Controls.

Aby przeczytać komunikat

Cieszę się, że mogę zarekomendować markę Dalkia w Polsce, gdzie jesteśmy obecni od 4 lat poprzez nasze spółki DK Energy Polska, ZEC Katowice oraz Matex Controls. Planujemy dalszy rozwój działalności w obszarze poprawy efektywności energetycznej obiektów i instalacji naszych polskich klientów. TIRU, nasza spółka zależna, także rozwija się w Polsce, gdzie będzie operatorem zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych aglomeracji Gdańska.

Sylvie Jéhanno, Prezes Dyrektor Generalny Dalkii

Przyjęcie marki Dalkia przez nasze spółki w Polsce stanowi ważny krok w umacnianiu pozycji Grupy na polskim rynku energetycznym. Polski rynek energetyczny oferuje szerokie możliwości rozwoju dla firm o najwyższej wiedzy i doświadczeniu. Z sukcesem współpracujemy z lokalnymi partnerami przy projektach z zakresu efektywności energetycznej. Wiele z unikatowych rozwiązań wdrożonych przez nas w Polsce staje się wzorem dla innych projektów realizowanych w Grupie Dalkia.

Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny Dalkii w Polsce

Dalkia w Polsce

430
pracowników
50
mln euro przychodu rocznie
80
GWh energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji z gazu kopalnianego
80
MWe skumulowanej mocy w instalacjach zarządzanych za pomocą VEMS (Virtual Energy Management System)
16 000
ton redukcji emisji CO2 dzięki systemowi VEMS
490
sal kinowych zarządzanych w zakresie efektywności energetycznej